Warszawskie Warsztaty Klawiszowe Marka Toporowskiego

POSZERZENIE SPECTRUM WARSZTATÓW –
Po osiemnastu latach funkcjonowania i rozwoju Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, a więc po uzyskaniu przez nie pełnoletności, dojrzała też potrzeba poszerzenia ich zakresu o inne instrumenty klawiszowe, z których większość to historyczni protoplaści współczesnego fortepianu. Wobec chwalebnego faktu, że we współczesnej dydaktyce muzycznej stylowość wykonawcza nabiera coraz większego znaczenia, a wykonawstwo na historycznych instrumentach staje się coraz popularniejszą specjalizacją, naturalnym jest zaoferowanie pianistom możliwości zbliżenia się do innych instrumentów klawiszowych, a wszystkim innym „klawiszowcom” – pogłębienia ich wiedzy i umiejętności, a także uzyskania szerszego spojrzenia na pokrewne instrumenty. Tak zrodził się pomysł dodania do Warszawskich Warsztatów Pianistycznych pokrewnego kursu w postaci Warszawskich Warsztatów Klawiszowych Marka Toporowskiego, obejmujących klawesyn, organy, klawikord, pianoforte i fortepian. Pozyskanie dla takiego kursu wykładowcy właśnie w osobie profesora Marka Toporowskiego, znawcy dawnych instrumentów klawiszowych, znakomitego muzyka, dyrygenta, wirtuoza, pedagoga i kolekcjonera instrumentów, będącego – można by rzec – interdyscyplinarnym mistrzem klawiatury, jest jednym z największych dokonań Warszawskich Warsztatów Pianistycznych od 2000 roku. W imieniu klawesynistów, organistów, klawikordzistów, „pianistów historycznych” (pianoforte) i samych pianistów witamy więc Warszawskie Warsztaty Klawiszowe Marka Toporowskiego jako swoisty i specjalistyczny suplement Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, podnoszący ich rangę i wszechstronność.

Pierwsze Warszawskie Warsztaty Klawiszowe Marka Toporowskiego (klawesyn, organy, klawikord, pianoforte, fortepian) odbędą się w dniach 19-22 sierpnia 2018 roku i rozpoczną się w niedzielne przedpołudnie, pierwszego dnia po sobotnim, wieczornym zamknięciu Warszawskich Warsztatów Pianistycznych.

www.toporowski.bednarska.art.pl

 

prof. Paweł Skrzypek
Dyrektor Warsztatów