Mariusz Tytman

Mariusz Tytman - foto

Studia pianistyczne odbył w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego oraz prof. Alicji Mikusek. Po studiach podjął pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, którą kontynuuje do chwili obecnej. Od 1984 roku jest kierownikiem sekcji fortepianu. Równocześnie pełni funkcję wicedyrektora szkoły. W latach 2004-2009 prowadził klasę fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.

W swoim dorobku pedagogicznym ma blisko 100 tytułów laureata i wyróżnień, jakie jego uczniowie zdobyli w konkursach pianistycznych. Ponad 20 jego absolwentów kontynuowało dalszą edukacje pianistyczną na wyższych studiach muzycznych. Od 1994 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie gry na fortepianie. Jest zapraszany do prowadzenia warsztatów, seminariów i lekcji otwartych, do wielu szkół w Polsce. Jest ekspertem do spraw awansów zawodowych nauczycieli.

Regularnie bierze udział w pracach jury wielu przesłuchań i konkursów pianistycznych między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Sochaczewie, Płocku, Radzyniu Podlaskim, Żyrardowie. Starogardzie Gdańskim, Włocławku. W 2000 roku brał udział w pracach Jury I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Haliny Czerny-Stefańskiej w Aomori (Japonia). W latach 2009, 2011, 2013 był powoływany przez CEA do Jury finałowego etapu Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia w Warszawie.

W latach 1999-2000 był wykładowcą Letnich Kursów Muzycznych dla uczniów i nauczycieli klas fortepianu w Olsztynie i Augustowie. Od 2001 roku jest stałym wykładowcą corocznych Warszawskich Warsztatów Pianistycznych. Od roku 2008 jest wykładowcą (ostatnio również koordynatorem) Letniego Kursu Pianistycznego w Szczecinku.

Jest dyrektorem artystycznym Konkursu Pianistycznego imienia Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku oraz Ogólnopolskiego Forum Pianistycznego w Płocku.

Jego praca została doceniona między innymi poprzez odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz trzykrotne przyznanie Nagrody Centrum Edukacji Artystycznej.