Anna Borkowska

Anna Borkowska - photo

Jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Tallat-Kialpszy. Ukończyła Akademię Muzyczną w Wilnie w 1990 r., gdzie uzyskała kwalifikacje pedagoga, akompaniatora i artysty zespołu kameralnego. W latach 1990-91 pracowała jako akompaniator w sekcji wokalnej w Akademii Muzycznej w Wilnie. Od roku 1993 jest akompaniatorem i nauczycielem w PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od 1997 do 2013 roku pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu i organów.

Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk (2006) oraz trzykrotnie Nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej (2008, 2013 i 2014). W roku 2013 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jako nauczyciel dyplomowany jest wykładowcą przy punkcie konsultacyjnym Centrum Edukacji Artystycznej (Augustów). Jej absolwenci kontynuują naukę w Akademiach Muzycznych w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku i Katowicach.

Była jurorem na wielu konkursach i przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Polsce i za granicą, a także wykładowcą na warsztatach pianistycznych w Krynicy Górskiej, Szczecinku i Kielcach. Jej uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej.