Repertuar

Podstawowym założeniem programowym Warszawskich Warsztatów Pianistycznych jest praca nad trzema pozycjami repertuaru pod kierunkiem trzech wykładowców. Generalnie kurs przewiduje 9 lekcji po 40 minut, po trzy z każdym wykładowcą, poświęcone przynajmniej trzem wybranym pozycjom repertuaru. Podział repertuaru dokonywany jest na zasadzie negocjacji przez kadrę wykładowców i odbywa się w dniu otwarcia Warsztatów. W Warszawskich Warsztatach Pianistycznych każdy uczestnik, pracując z trzema wykładowcami, zdobywa zatem o wiele szersze doświadczenie, przy czym podział repertuaru pomiędzy wykładowców zapobiega zaistnieniu różnych, często sprzecznych poglądów na ten sam temat.

W praktyce oznacza to, że – jeśli uczestnik pracuje na Warsztatach nad repertuarem zawierającym przykładowo utwory Bacha, Beethovena i Chopina – to pierwszego dnia ma lekcję z wykładowcą A poświęconą utworowi Bacha, w drugim dniu ma lekcję z wykładowcą B poświęconą utworowi Beethovena, a w trzecim dniu ma lekcję z wykładowcą C poświęconą utworowi Chopina. Cykl ten powtarza się jeszcze dwukrotnie dając w sumie dziewięć lekcji, po trzy z każdym wykładowcą nad każdą z pozycji repertuaru.

Organizatorom Warsztatów zależy na tym, by uczestnicy – oprócz aktywnego udziału we własnych lekcjach – uczęszczali na zajęcia innych uczestników jako słuchacze. W tym celu publikowany jest repertuar, który wraz z dziennym planem lekcji jest bardzo czytelnym źródłem informacji o tym jaki utwór, z którym wykładowcą i w której sali jest aktualnie opracowywany. Obserwowanie zajęć innych uczestników nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Dolną granicą wieku, decydującą o przyjęciu uczestnika na Warsztaty, jest ukończenie III klasy szkoły muzycznej I-go stopnia.

 

Poniżej znajduje się Repertuar XIX Warsztatów w 2018 roku oraz archiwalne tabele repertuarowe z lat 2010-2017. Tabele zawierają kompletne informacje dotyczące przydziału repertuaru uczestników do poszczególnych wykładowców.

 

Repertuar Warsztatów w roku 2018
XIX WWP 2018 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2017
XVIII WWP 2017 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2016
XVII WWP 2016 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2015
XVI WWP 2015 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2014
XV WWP 2014 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2013
XIV WWP 2013 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2012
XIII WWP 2012 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2011
XII WWP 2011 REPERTUAR

 

Repertuar Warsztatów w roku 2010
XI WWP 2010 REPERTUAR