Lekcje

Podstawowym założeniem programowym Warszawskich Warsztatów Pianistycznych jest praca nad trzema pozycjami repertuaru pod kierunkiem trzech wykładowców. Generalnie kurs przewiduje 9 lekcji po 40 minut, po trzy z każdym wykładowcą, poświęcone przynajmniej trzem wybranym pozycjom repertuaru. Podział repertuaru dokonywany jest na zasadzie negocjacji przez kadrę wykładowców i odbywa się w dniu otwarcia Warsztatów. W Warszawskich Warsztatach Pianistycznych każdy uczestnik, pracując z trzema wykładowcami, zdobywa zatem o wiele szersze doświadczenie, przy czym podział repertuaru pomiędzy wykładowców zapobiega zaistnieniu różnych, często sprzecznych poglądów na ten sam temat. Celem Warsztatów jest więc, wprowadzająca w nowy rok szkolny lub akademicki, intensywna praca nad przynajmniej trzema pozycjami nowego repertuaru. Repertuar powinien być rozczytany i przygotowany do w miarę płynnego grania w średnim tempie z nut.

W praktyce oznacza to, że – jeśli uczestnik pracuje na Warsztatach nad repertuarem zawierającym przykładowo utwory Bacha, Beethovena i Chopina – to pierwszego dnia ma lekcję z wykładowcą A poświęconą utworowi Bacha, w drugim dniu ma lekcję z wykładowcą B poświęconą utworowi Beethovena, a w trzecim dniu ma lekcję z wykładowcą C poświęconą utworowi Chopina. Cykl ten powtarza się jeszcze dwukrotnie dając w sumie dziewięć lekcji, po trzy z każdym wykładowcą nad każdą z pozycji repertuaru.

Organizatorom Warsztatów zależy na tym, by uczestnicy – oprócz aktywnego udziału we własnych lekcjach – uczęszczali na zajęcia innych uczestników jako słuchacze. W tym celu publikowany jest repertuar, który wraz z dziennym planem lekcji jest bardzo czytelnym źródłem informacji o tym jaki utwór, z którym wykładowcą i w której sali jest aktualnie opracowywany. Obserwowanie zajęć innych uczestników nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Dolną granicą wieku, decydującą o przyjęciu uczestnika na Warsztaty, jest ukończenie III klasy szkoły muzycznej I-go stopnia.

Poniżej znajdują się plany lekcji podczas Warsztatów w roku 2018 – wyznaczone nazwiska wykładowców i uczestników oraz godziny zajęć i numery klas. Tabele zawierają kompletne informacje dla wszystkich wykładowców i uczestników czynnych w czasie wszystkich dni Warsztatów.

 

Plan lekcji podczas XIX Warsztatów w roku 2018

XIX WWP 2018 LEKCJE – 9.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 10.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 11.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 12.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 13.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 14.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 16.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 17.VIII

XIX WWP 2018 LEKCJE – 18.VIII

 

W związku z prowadzeniem zajęć w dwóch budynkach – przy ul. Bednarskiej i Połczyńskiej – organizatorzy przygotowali transport szkolnym minibusem. Pierwszeństwo w przejazdach mają wykładowcy oraz uczestnicy spoza Warszawy, nie znający miasta – ich przejazdy zostały precyzyjnie określone w dziennych grafikach przejazdów. Pozostali uczestnicy Warsztatów mogą korzystać z przejazdów minibusem w miarę dostępności wolnych miejsc.

 

Plan przejazdów szkolnego minibusa podczas XIX Warsztatów w roku 2018

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 9.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 10.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 11.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 12.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 13.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 14.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 16.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 17.VIII

XIX WWP 2018 Kursy minibusa – 18.VIII