dr Zofia Antes

Zofia Antes - foto

Rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Społecznym Ognisku Muzycznym w swoim rodzinnym mieście Pszczynie; następnie uczyła się pod kierunkiem mgr Ditlindy Czyż w Państwowym Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej, które ukończyła z wyróżnieniem w 1992 roku. W latach 1992-98 studiowała pod kierunkiem prof. Czesława Stańczyka i prof. Pawła Skrzypka (fortepian) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie również uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów pianistycznych odbyła w Akademii Katowickiej dwuletnie studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej.

W 1998 roku rozpoczęła działalność pedagogiczną pracując jako asystentka prof. Pawła Skrzypka w ogólnopolskich kursach pianistycznych. We wrześniu 1999 roku objęła pełnoetatową klasę fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którą od września 2006 roku prowadzi jako nauczyciel dyplomowany. Rozwinęła także działalność wykładową na międzynarodowych kursach interpretacji fortepianowej. W latach 1999 – 2009 prowadziła lekcje otwarte w założonym i kierowanym przez prof. Pawła Skrzypka Gold Country Piano Institute w Nevada City w Kalifornii, gdzie w skład kadry wchodzili światowej sławy wykładowcy fortepianu: Lee Kum-Sing z Kanady, John Perry z USA, Thomas Hecht z Singapuru i Mark Ray oraz Graham Scott z Wielkiej Brytanii. Od 2001 roku jest wykładowcą Warszawskich Warsztatach Pianistycznych. W tym międzynarodowym kursie pianistycznym od 2007 roku pełni funkcje kierownika organizacyjnego. W październiku 2004 roku rozpoczęła pracę akademicką w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, początkowo na stanowisku asystenta, a po doktoracie, od października 2007 roku na stanowisku adiunkta. Przewód doktorski przeprowadziła w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w 2007 roku.

Dr Zofia Antes regularnie prowadzi lekcje mistrzowskie i wygłasza wykłady w wielu szkołach na terenie całej Polski. Zapraszana jest zarówno do renomowanych szkół w dużych miastach, jak i do mniejszych ośrodków, w tym często do szkół muzycznych pierwszego stopnia. Intensywnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, we wrześniu 2013 roku została wybrana na stanowisko wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu EPTA-Poland (prezesem stowarzyszenia w tych wyborach został Karol Radziwonowicz). W swej pracy dydaktycznej wiele miejsca poświęca interpretacji klawiszowej muzyki barokowej na fortepianie. W tej dziedzinie regularnie współpracuje z klawesynistami oraz ze znaną specjalistką w zakresie tańca barokowego Romaną Agnel z Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Pianistka była trzykrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1993 – 1994 uzyskała Stypendia II-go stopnia; w grudniu 1996r., kiedy w konkursie tym wzięła udział po raz ostatni, zajęła pierwsze miejsce i otrzymała Stypendium I-go stopnia. W 1997 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki; zdobyła również główna nagrodę – wyróżnienie Estrady Młodych 31 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku; równocześnie przyznano jej Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia artystyczne.

Dr Zofia Antes występuje w kraju zarówno w programach recitalowych, kameralnych – współpracując między innymi z Kwartetem „Akademos” – jak i w koncertach symfonicznych, grając z wieloma polskimi orkiestrami filharmonicznymi pod batutą takich dyrygentów jak Sławek Wróblewski, Tomasz Bugaj, Jerzy Salwarowski, Zygmunt Rychert, Paul Elliott Cobbs Billy Costello koncerty fortepianowe Mozarta, Chopina, Schumanna, Rachmaninowa i Kisielewskiego. W Europie występowała w Chorwacji i we Włoszech. Wiosną 1996 roku debiutowała w USA gdzie poza licznymi recitalami solowymi wykonywała między innymi takie arcydzieła muzyki kameralnej jak Trio fortepianowe D-dur Beethovena, Sonata na wiolonczelę i fortepian e-moll i Kwintet fortepianowy f-moll Brahmsa, a także koncerty fortepianowe: B-dur KV 595 Mozarta, a-moll Schumanna i Koncert potrójny Beethovena.

Wychowankowie dr Zofii Antes zdobyli wiele nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Wśród ostatnich sukcesów pedagogicznych dr Zofii Antes należy wymienić zdobycie przez jej wychowanka – Fryderyka Hoanga-Donga prestiżowej I Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Singapurze w 2010 roku, zdobycie przez uczennicę Marię Suwałę III Nagrody w finale Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych II stopnia Centrum Edukacji Artystycznej i I Nagrody w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Duetów Fortepianowych Centrum Edukacji Artystycznej w 2012 roku.

Obok Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia artystyczne z 1997 roku dr Zofia Antes uhonorowana została także wieloma nagrodami za swoje osiągnięcia pedagogiczne, wśród nich dwukrotnie wyróżnieniami nadanymi przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2006 – Nagroda, 2012 – Dyplom Uznania).