Trójstronna współpraca Warszawskich Warsztatów Pianistycznych z kursami na Litwie i w Niemczech

W grudniu 2017 r. Warszawskie Warsztaty Pianistyczne nawiązały trójstronną współpracę z dwoma europejskimi kursami pianistycznymi – the Klaipėda Piano Masters, odbywającym się rokrocznie w lipcu oraz Klavierakademie FEUERWERK, organizowanym co roku w styczniu w Einbeck – hanzeatyckim mieście w pobliżu Hanoweru. Począwszy od roku 2018 wszystkie kursy będą się wzajemnie wspierały w zakresie artystycznym i informacyjnym. Niewątpliwą wartością rozpoczynającej się współpracy jest fakt, że w ramach kursów partnerskich na Litwie i w Niemczech, oprócz regularnych zajęć lekcyjnych, odbywa się duża liczba koncertów z udziałem uczestników.

Najważniejszym elementem wzajemnej współpracy jest stworzenie systemu stypendialnego łączącego wszystkie trzy kursy. Co roku jeden uczestnik the Klaipėda Piano Masters otrzyma pełne stypendium na udział w Warszawskich Warsztatach Pianistycznych. Kolejny stypendysta zostanie wybrany przez dyrektora Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, otrzymując możliwość udziału w Klavierakademie FEUERWERK na tych samych warunkach.

Z dużą radością witamy kursy z Litwy i Niemiec wśród naszych partnerów i cieszymy się na wzajemną współpracę. Stypendystom natomiast życzymy owocnej pracy i bogatych wrażeń artystycznych.

The Klaipėda Piano Masters: www.kpm.lt

Klavierakademie FEUERWERK: www.tangobruecke.de/Feuerwerk.html

The Warsaw Piano Workshop: www.piano.bednarska.art.pl/en/workshops