Nowe warunki zakwaterowania uczestników

W związku z remontem (termomodernizacja) Bursy Szkolnictwa Artystycznego, od 2019 roku, począwszy od XX Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, warunki zakwaterowania uczestników, opiekunów i obserwatorów ulegają zmianie. Zmiana jest zdecydowanie korzystniejsza jeśli chodzi o lokalizację i warunki; jest niestety mniej korzystna pod względem obciążenia finansowego. Warsztatom udało się wynegocjować możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Dziekanka (ul. Krakowskie Przedmieście 58/60), usytuowanym na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Bednarskiej – 5 minut spacerem w dół ul. Bednarską do Szkoły. Wynegocjowana preferencyjna cena za dobę, oferowana przez Uniwersytet Muzyczny, jest jednak wyższa od oferowanej wcześniej przez Bursę i wynosi 64 zł brutto. Uregulowana przepisami Uniwersytetu Muzycznego cena zakwaterowania opiekunów i osób towarzyszących wynosi 82 zł brutto za dobę. Pomijając fakt, że jest to zdecydowanie najniższa cena noclegów w centrum Warszawy, zmiana ta istotnie wpływa na finansowy bilans Warsztatów.

W związku z powyższym, podjęta została decyzja o wyłączeniu finansowania zakwaterowania z opłaty za udział w Warsztatach. Od 2019 roku opłata za uczestnictwo czynne w Warsztatach bez zakwaterowania pozostaje na niezmienionym poziomie 900 zł (za uczestnictwo bierne bez zakwaterowania 400 zł), natomiast koszty zakwaterowania w Domu Studenckim Dziekanka uczestnicy z Polski ponosić będą osobno, we własnym zakresie. Rezerwacji zakwaterowania dokona Kierownik Organizacyjny Warsztatów w ustaleniu z Kierownikiem Dziekanki.

Podsumowując, dla uczestników z Polski wymagających zakwaterowania, całkowity koszt Warsztatów wyniesie:
900 zł opłaty za pakiet dydaktyczny + osobno zakwaterowanie (11 noclegów od 14 do 25 sierpnia) w kwocie 704 zł = razem 1 604 zł.

Wyłączona z systemu finansowania Warsztatów opłata za zakwaterowanie regulowana będzie przez uczestników czynnych i biernych bezpośrednio w Domu Studenckim Dziekanka na podstawie wystawionych przez Dziekankę faktur.