Zgłoszenia on-line

Szczegóły płatności podane na dole formularza

Nazwisko (wymagane)

Imię (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

ulica, - numer domu i lokalu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

miejscowość (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon komórkowy (wymagane)

Obecny nauczyciel

Szkoła / akademia:

Poziom

klasa szkoły Ist., IIst. lub rok studiów (wymagane)

program do opracowania na Warsztatach (wpisać - OPCJONALNIE):

utwór do wykonania na koncercie (wpisać - OPCJONALNIE):

OPŁATA

W związku z nowymi warunkami zakwaterowania, obowiązującymi począwszy od XX Warszawskich Warsztatów Pianistycznych w roku 2019, osoby planujące skorzystanie z noclegów proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Warsztatów w zakładce Organizacja, rozdział Zakwaterowanie uczestników
 

 


 

Dane do przelewu:

opłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca na następujące konto:

Bank: ING BSK S.A.

Nazwa konta: impresariat ps.art.- Paweł Skrzypek
Numer konta: 49 1050 1041 1000 0022 5843 4568