Olga Łazarska

Olga Łazarska należy do ścisłej czołówki polskich pedagogów fortepianu. Od szeregu lat jest związana z Krakowem; po ukończeniu studiów pracowała jako asystentka w klasie prof. Ewy Bukojemskiej, następnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Fortepianu, na którym pracuje do dziś; m.in. wykłada przedmiot Metodyka gry na fortepianie z literaturą pedagogiczną według programu własnego autorstwa. Głównym nurtem zawodowej działalności jest praca w PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika sekcji i w POSM II st., gdzie taką funkcję pełniła przez 8 lat.

Spadkobierczyni najlepszych krakowskich tradycji pedagogicznych, z pasją kontynuuje dzieło swoich mistrzów. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji metodycznych pod patronatem Katedry Fortepianu AM w Krakowie dla nauczycieli gry na fortepianie województw Polski południowej. Jest współautorką projektu Gradus ad Parnassum, przedsięwzięcia skierowanego do pedagogów województw południowo-wschodnich. Jej uczniowie należą do czołówki młodzieży pianistycznej w Polsce. Z powodzeniem stają w szranki z młodymi artystami z całego świata. Liczne grono utalentowanych uczniów, którzy pod jej kierunkiem zdobyli i nadal zdobywają kolejne stopnie pianistycznego wtajemniczenia zostało laureatami wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to ponad 100 nagród i wyróżnień na pianistycznych imprezach.

Olga Łazarska chętnie dzieli się swoim pedagogicznym doświadczeniem, aktywnie współpracuje ze szkołami muzycznymi na terenie województwa małopolskiego, prowadzi konsultacje, warsztaty i lekcje otwarte w całej Polsce (Koszalin, Kielce, Wrocław, Bydgoszcz i in.). Od ponad 10 lat jest wykładowcą na kursach letnich w Polsce m. in. w Kielcach (poprzednio Olsztyn i Rzeszów), Szczecinku, Rabce, Krynicy, Tomaszowie Lubelskim; za granicą prowadziła wykłady i kursy w Wiedniu, Paryżu i Genewie. Często zasiada w jury konkursów o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu (również za granicą), a także przesłuchań organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Jest ekspertem w zakresie gry na fortepianie wpisanym na listę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiada w komisjach do spraw awansu zawodowego powoływanych przez CEA.