Anna Borkowska

Jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Tallat-Kialpszy. Ukończyła Akademię Muzyczną w Wilnie w 1990 r., gdzie uzyskała kwalifikacje pedagoga, akompaniatora i artysty zespołu kameralnego. W latach 1990-91 pracowała jako akompaniator w sekcji wokalnej w AM w Wilnie. Od roku 1993 jest akompaniatorem i nauczycielem w PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od 1997 do 2013 roku pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu i organów.

W 2006 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk oraz Nagrodę Dyrektora CEA w 2008, 2013, 2014 r. W roku 2013 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jako nauczyciel dyplomowany jest wykładowcą przy punkcie konsultacyjnym CEA (Augustów). Absolwenci nauczyciela kontynuują naukę na uczelniach wyższych AM w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku i Katowicach.

Była jurorem na wielu konkursach i przesłuchaniach CEA w Polsce i za granicą a także wykładowcą na warsztatach pianistycznych w Krynicy Górskiej, Szczecinku i Kielcach. Jej uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz przesłuchaniach CEA.