XVI Warszawskie Warsztaty Pianistyczne 2015

Zdjęcia: Cezary Pacholec.