GCPI 2007 cz. 3 – Mark Ray – Rocznica

Po otwarciu fotografii i nakliknięciu na na symbol „i” pojawi się opis zdjęcia.