GCPI 2006 – Mark Ray cz. 1

Po otwarciu fotografii i nakliknięciu na na symbol „i” pojawi się opis zdjęcia.