Fotografie z XVI WWP 2015

Serdecznie dziękujemy autorowi fotografii, panu Cezaremu Pacholcowi, za udostępnienie zdjęć z uroczystości zakończenia XVI Warsztatów.